ČKF - Českomoravská kynologická federace z.s.

Tymákov 29. září 2023

Vážení přátelé.

Obracím se na vás s touto, bohužel nepříznivou, informací. Vzhledem k tomu, že v letošním roce projevili dosavadní členové a chovatelé absolutní nezájem pokračovat v činnosti v ČKF, z.s. došlo k situaci, kdy jsme byli nuceni činnost organizace zastavit. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 30. září 2023. To znamená, že nebudeme pořádat žádné další výstavy ani s nimi spojené bonitace. Logicky je také k výše uvedenému dni zastaveno vydávání PP a Rodokmenů Českomoravské kynologické federace z.s., /ČKF z.s./, pro odchovy fen, které jsou registrovány v ČKF z.s. Všechny PP a Rodokmeny po tomto datu, tedy po dni 30.září 2023, které by chovatelé případně předávali spolu se štěňaty a uváděli je jako vydané plemennou knihou ČKF z.s. jsou NEPLATNÉ!! V případě takového jednání se jedná o podvod! Upozorňuji vás všechny na tuto možnost.

Lituji, že jsem vám nemohl sdělit příznivější zprávu.

 

Miroslav Jůdl

prezidnt ČKF z.s.

.
 

   
   
   

Webové stránky zdarma